Alarmnummer: 0251-215454
24 uur per dag bereikbaar

Tot ons werkgebied behoren: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen-Noord, Wijk aan Zee 

BotulismeBotulisme

De meeste mensen denken dat botulisme alleen in de zomer voorkomt. Helaas is dit niet het geval. Het komt het gehele jaar voor, alleen zijn het aantal gevallen veel minder dan in de zomermaanden.

Wat is botulisme?
Botulisme is één van de drie meest voorkomende ziekteproblemen van wilde vogels. Elk jaar zijn vele vogels verlamd of gaan dood door vergiftiging die veroorzaakt wordt door de bacterie Clostridium botulinum. Deze bacterie produceert onder 'gunstige' omstandigheden toxine (gif), dat bij besmette dieren in eerste instantie verlammingsverschijnselen veroorzaakt. Twee van de zeven gifstoftypes die bekent zijn, veroorzaken gewoonlijk sterfte bij wilde vogels; één van deze, type C, veroorzaakt meestal vele doden onder de eenden, terwijl type E voornamelijk meeuwen en duikeenden treft.

Welke soorten worden besmet?
Een grote variatie aan vogels en sommige zoogdiersoorten zijn gevoelig voor het type C botulismegif. Onder de wilde vogels zijn watervogels (eenden, ganzen, zwanen) en waadvogels het meest het slachtoffer.

Zijn mensen en huisdieren gevoelig voor botulisme?
Over het algemeen is botulisme niet gevaarlijk voor mensen, honden en katten. Gevaarlijk voor mensen zijn de volgende -gelukkig zeldzame- typen botulisme: A, B, E en F. Voor de eveneens weinig voorkomende type D zijn vooral runderen vatbaar. Als een met botulisme besmet kadaver lang blijft liggen, kunnen hierin ook voor de mens gevaarlijke typen botulisme B en E ontstaan, zich vermeerderen en toxine vormen.

Wat veroorzaakt botulisme-epidemieën?
De bacterie die botulisme veroorzaakt kan zich alleen onder bepaalde omstandigheden vermenigvuldigen. Dat vermenigvuldigen gebeurt dan erg snel. Gunstige omstandigheden voor botulisme zijn:
• Een eiwitrijk milieu (dode vogels of vissen, vooral als deze in het water liggen).
• Water dat tussen de 15 ºC en 35 ºC ligt (ondiepe, stilstaande wateren en plasjes).
Botulisme verspreidt zich snel via dode dieren. De infectie met botulisme gebeurt door het opnemen van weefseldeeltjes van dode dieren of van vliegenlarven (maden), die afkomstig zijn uit dode, besmette dieren. De bacterie wordt ook wel rechtstreeks uit de bodem opgenomen.

Hoe kan men botulisme herkennen?
Botulisme tast het zenuwstelsel aan en veroorzaakt spierverlamming. Eén van de eerste signalen die opvalt is dat de vogels niet kunnen vliegen. Daarna raken de spieren in de poten verlamd, en bewegen de vogels (eenden) zich voort over water- en moddervlaktes d.m.v. hun vleugels. Verlamming van het derde ooglid en de nekspieren volgen. Deze twee signalen zijn het makkelijkst te herkennen in verband met botulisme. Tenslotte zullen de vogels verdrinken, wanneer ze dit stadium hebben bereikt. Diegene die niet verdrinken of gevonden worden, zullen op de kant alsnog sterven aan ademhalingsstoornissen wanneer de verlamming zich verder door het lichaam verspreidt.

Kunnen zieke vogels behandeld worden?
Ja, de zieke vogels kunnen veelal gered worden, als ze direct nadat ze gevonden zijn, naar de opvang worden gebracht. Bovendien vormen ze na genezing geen gevaar meer voor hun omgeving.

Kunnen botulisme-epidemieën voorkomen worden?
Elke dode watervogel of vis vormt een mogelijke bron van besmetting die maandenlang kan aanhouden en moet daarom zo snel mogelijk worden opgeruimd.

Wat kan u doen, wanneer u een botulisme-slachtoffer vindt?

Bron: opvang Noach