Skip to main content
Ons werkgebied: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen-Noord, Wijk aan Zee
  • Het bestuur

Het bestuur van Dierenambulance Kennemerland bestaat uit vijf personen:

Voorzitter

mevrouw W.G.M. Wienen-Hoos

Secretaris
de heer J.B. Dahlkamp
Penningmeester
de heer L.M. van der Pal
Public Relations
de heer J.M. Numan
Dierenwelzijn

mevrouw M. Lieuwes-Schellekens

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41222742.
Het RSIN/fiscaalnummer is 8048.36.310.

Het beloningsbeleid

Vier leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een bestuurslid ontvangt een vergoeding van € 1.500 per jaar. Alle bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bij de Stichting Dierenambulance Kennemerland werken twee betaalde krachten.
Mevrouw C. (Colette) Hesse is manager en werkt 40 uur per week.
Mevrouw L. (Lian) van Deene is financieel medewerkster en werkt 16 uur per week.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten is apart opgenomen op de website. Een financiële verantwoording is bijgevoegd.

Organogram