Skip to main content
Ons werkgebied: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen-Noord, Wijk aan Zee
  • Historie

Ons verhaal begint in 1973 bij een zwaargewonde, aangereden herdershond op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De heer P. Schuit uit Heemskerk was degene die de hond vond en trok zich het lot van het dier erg aan. Hij bracht hem daarom naar een dierenarts waarna een nieuw idee geboren werd. Hij begon in zijn vrije uren, naast zijn werk op de Hoogovens, een particuliere hulpdienst voor gewonde dieren. In 1975 bleek dat het echtpaar Schuit de hulpverlening aan dieren niet meer alleen aankon…

Op 1 september 1975 werd daarom de Stichting Dierenambulance Kennemerland opgericht. Een stichting, met meerdere mensen in het bestuur, werd een veel gewichtiger gesprekspartner voor de gemeenten in het werkgebied en om subsidies te verkrijgen. Het aantal ritten groeide gestaag wat leidde tot de aanschaf van de eerste, eigen ambulance. Midden jaren ’80 werd de aankoop van een tweede ambulancewagen nodig.

Tijd voor een nieuw pand
Eind 1994 werd de huiskamer echt te klein voor de activiteiten van de stichting en werd er een bedrijfsruimte gehuurd aan de Graaf Florislaan te Beverwijk. Ook die ruimte bleek al snel te klein en we konden er te weinig dieren opvangen. Ook voor de vrijwilligers was er veels te weinig werk- en ontspanningsruimte. Het werd tijd voor een nieuw, eigen pand!
In september 1998 is bij de gemeente Heemskerk een bouwvergunning aangevraagd. We hadden al een oogje op het perceel op de hoek van de Kleine Houtweg en de Strengweg. In juli 1999 werd door het College van Burgemeester en Wethouders de vergunning verleend waarna de bouw begon in december 2000.

Steeds groter en mooier
Tijdens deze bouwperiode huurden we van de gemeente Heemskerk een grotere ruimte aan de Communicatieweg 5. Gedurende twee jaar zijn we hier gebleven. In 2002 was de bouw van ons eigen, nieuwe pand klaar. Op 5 januari 2002 werd het huidige pand aan de Kleine Houtweg officieel geopend. Daarna is ons nieuwe pand in de loop der jaren nog verder aangepast en uitgebreid. Zo hebben we in het pand een kantoorgedeelte waar de centrale, kantine en kantoren zich bevinden. Maar het overgrote deel is gereserveerd voor de dieren die we binnen krijgen. Wij hebben een aparte ruimte voor de honden, katten, knaagdieren/vogels en hebben daarnaast ook een quarantaine ruimte, washok, afscheidskamer en een garage/berging. Buiten hebben we kennels voor zowel de honden als de katten en is er een deel ingericht met konijnenhokken en volières. Zo kunnen de dieren met goed weer buiten een frisse neus halen.

In 2011 hebben we een aanvraag gedaan bij de gemeente Heemskerk om het oude terrein van de Scouting Group in handen te krijgen. Wegens de vele meldingen en dieren die wij binnen krijgen, zou wat extra ruimte zeker niet verkeerd zijn. De verwachting is dat wij binnenkort de helft van dit terrein krijgen toegewezen. Zodra dit is gebeurd, gaan we ons buigen over een herindeling van het terrein. Omdat we op het moment krap zitten in kantoorruimte en graag een educatieve ruimte willen creëren, gaan we kijken of we hiervoor een nieuw pand kunnen realiseren.
Anno 2013 is de DAK zich steeds verder gaan professionaliseren. De eisen van overheden zijn strenger geworden en ook in de toekomst moet er natuurlijk voldaan worden aan de eisen van het ministerie. Wij hebben ons hier goed op voorbereid door het aanmaken en handhaven van verschillende handboeken, protocollen en interne maatregelen. Ook vinden er tussen de verschillende afdelingen met regelmaat overleggen en vergaderingen plaats om de naleving en aanscherping van deze regels te verbeteren.