Alarmnummer: 0251-215454
24 uur per dag bereikbaar

Tot ons werkgebied behoren: Akersloot, Bakkum, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Limmen, Uitgeest, Velsen-Noord, Wijk aan Zee en de Woude

Donateur worden

Wij ontvangen vergoedingen van particulieren en gemeenten voor het vervoer van gewonde, zieke en overleden dieren. Ook zijn donaties en giften van mensen die ons een warm hart toedragen een belangrijke bron van inkomsten.

Soms ontvangt de stichting een legaat of bijdrage van een liefdadigheidsinstelling voor een specifiek doel zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe ambulance.

De stichting maakt geen winst. Een batig saldo op de resultatenrekening wordt toegevoegd aan de reserve voor noodzakelijke uitgaven zoals vervanging en uitbreiding van vervoersmiddelen, communicatie-apparatuur, computers, materialen voor de dieren, inrichting van de dierenverblijven en het kantoor.

Uw financiële steun is heel belangrijk voor ons zodat wij ons werk voor de dieren en voor u kunnen blijven doen. Wij nodigen u van harte uit donateur te worden. Uiteraard mag u zelf de hoogte van het bedrag bepalen.

Als donateur ontvangt u 2 keer per jaar (mei en december) het donateursmagazine van de Dierenambulance Kennemerland. U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven als donateur. Op werkdagen kunt u ons bellen van 9.00 tot 18.00 uur (zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur) op nummer 0251-215454.

Liever geen donateur worden? Een eenmalige gift is ook van harte welkom. U kunt elk jaar giften/schenkingen bij uw belastingaangifte aftrekken binnen bepaalde grenzen. Tevens is het mogelijk om online éénmalig te doneren. Dat kan via de onderstaande button:
donatiebutton

Ook kunt u zogenaamde periodieke giften in hun geheel aftrekken gedurende een periode van tenminste 5 jaar. Om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen is het sinds 1 januari 2014 niet meer nodig de overeenkomst notarieel vast te leggen. U kunt de benodigde formulieren downloaden op de site van de belastingdienst;. https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf.  Als u deze formulieren ondertekent dan zullen wij deze completeren met RSIN nummer.

U kunt ons steunen door uw donatie of uw gift te over te maken op:

Bankgegevens

Rabobank: NL09 RABO 0152 1073 39
ING: NL57 INGB 0003 4885 69