Alarmnummer: 0251-215454
24 uur per dag bereikbaar

Tot ons werkgebied behoren: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen-Noord, Wijk aan Zee 

Het bestuur

Het bestuur van Dierenambulance Kennemerland bestaat uit vijf personen:

Voorzitter:                         mevrouw W.G.M.Wienen                             
Secretaris: de heer J.B. Dahlkamp
Penningmeester: de heer L.M. van der Pal
Public Relations: de heer J.M. Numan
Dierenwelzijn: mevrouw M. Lieuwes-Schellekens
   

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41222742.
RSIN/fiscaalnummer: 8048.36.310.

Het beloningsbeleid
Vier leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een bestuurslid ontvangt een vergoeding van € 1500,00 per jaar. Alle bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De heer R.A. (Dolf) Vogelzang is als manager voor 40 uur per week werkzaam voor Stichting Dierenambulance Kennemerland. Dit is een betaalde functie.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten zijn apart opgenomen in de website.
Een financiële verantwoording is bijgevoegd