Alarmnummer: 0251-215454
24 uur per dag bereikbaar

Tot ons werkgebied behoren: Akersloot, Bakkum, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Limmen, Uitgeest, Velsen-Noord, Wijk aan Zee en de Woude

Het bestuur

Het bestuur van Dierenambulance Kennemerland bestaat uit 4 personen:

Voorzitter:                         mevrouw W.G.M.Wienen                                     
Secretaris: de heer J.B. Dahlkamp
Penningmeester: de heer L.M. van der Pal
Public relations: de heer J.M. Numan
   
   

 De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41222742.
RSIN/fiscaalnummer 8048.36.310

Het beloningsbeleid
Drie leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een bestuurslid ontvangt een vergoeding van € 1500,00 per jaar. Alle bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De heer R.A. (Dolf) Vogelzang is als manager voor 40 uur per week werkzaam voor Stichting Dierenambulance Kennemerland. Dit is een betaalde functie.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten zijn apart opgenomen in de website.
Een financiële verantwoording is bijgevoegd